Välj säker julbelysning med Elsäkerhetsverket och Eldirekt i vinter

Med lite enkla förberedelser kan du sprida värme och glädje med din julbelysning i år – även om du inte är hemma över julen. På Raritet.se kan vi läsa hur Martin Gustafsson från Elsäkerhetsverket tycker det är helt ok att lämna sina elektroniska dekorationer på. Men han påpekar att man i så fall har dem inkopplade med en timer och fungerande jordfelsbrytare. Någon som även Eldirekt.se hävdar är ett måste i samma artikel.

Eldirekt.se nämner flera alternativ för en säker julbelysning. Både rena säkerhetsåtgärder men även belysning lösningar som är trendiga. Det kan vara allt från slingor, stjärnor och ljusstakar. Att elektrisk belysning är säkrare en levande ljus är i alla fall ett faktum. Videon nedan är ett fiffigt lösning på en kombination.